KIA Masat (6) Dap Ba kata na hpyen hpung ni awng padang dip.

KIA Masat (6) Dap Ba, Masat (36) Dap Dung hpyen hpung ni, November (17) ya shani, Mung Hawm Ginwang Daw, Man Hpa kaw dap jung nga ai Myen hpyen gumshem hpyen dap Hk.L.Y (567) dap hpe htim gasat ai hta padang dip zing la lu sai lam chye lu ai.

November (16) ya shani mung KIA masat (6) Dap Ba laksan hpyen hpung ni Lung Htang P.T.Ts dap htim gasat zing la lu ai sha n-ga P.T.Ts nkau KIA maga de laknak jahkrak shang wa ai lam na chye lu ai.

Dai hte maren KIA Masat (2) Dap Ba, Hugawng Ginwang Daru mare kaw dap jung nga ai Myen hpyen gumshem dap hpe KIA hpyen hpung ni November (15) ya shani htim gasat padang dip la lu ai na nga ai re.