Shadan Pa Mare hte makau grup yin ni hta Ka-ni Nanghpam Lu sha masha lani hte lani grau grau law jat wa

Namsan Yang Ginwang Daw, Laiza Ginwang, Nalung Ninghtawn Shadan Pa Mare hte makau grup yin shara ni hta ya aten Ka-ni Nanghpam lu sha masha hte dut hpaga galaw nga ai masha ni grai bai law jat wa ai nga nna ginra masha ni tsun ai.

Shadan Pa Mare Pat Jasan Hpung ni kawn Pat Jasan magam bungli shang ai lam ni galaw nga ai raitim Ka-ni nanghpam lu sha masha  hte dut hpaga galaw ai masha ni gaw ding yang naw nga nga ai lam ginra masha langai tsun ai.

“Anhte Shadan Pa kaw ya mung Ka-ni nanghpam lu sha ai masha mung, dut sha ai masha ni mung ding yang na nga ai re nga yang, lagu lagut mung grai law ai, manu dan ai rai ni raitim nrai tim ratim lagu la kau ya she rai nga ai”

Ka-ni Nanghpam lu sha ai masha ni hte Ka-ni Nanghpam dut hpaga galaw ai masha ni gaw kaga ginra de na sa wa nna Shadan Pa mare kaw dut hpaga ni sa galaw ai re hte aten na wa yang nnan gaw sharawt hpang wa ai Shadan Pa Mare hta ka-ni nanghpam hpyen grau nna du shang wa na hpe mung ginra masha ni hkrit tsang nga ma ai re.

Lai wa sai March. Shata hta mung Mare kata na Pat Jasan Hpung ni kawn Pat Jasan Bungli shang ai hta Ka-ni nanghpam lu sha masha hte dut hpaga galaw ai masha ni marai (4) hpe lu rim ai lam nga ai majaw Mare Komiti Rung kaw sharin shaga ai lam ni galaw nna bai dat ya ai lam ni nga sai re.

Shadan Pa Mare masha ni law malawng gaw ya aten Hpyen Yen Dabang ni kaw naw shanu nga ai rai nna n kau gaw Mare wa sin let bai wa shanu nga ai hta ya aten Mare masha htinggaw (34), Masha marai (115) sha shanu shingbyi nga ai Mare re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.