Hpakant ginra hte Sagaing jarit de gasat poi matut byin Sagaing jarit Kathar Nabar ginra Kan Ni kaw January (24) ya jahpawt hkying (8:00) aten daram kaw nna Myen hpyen gumshem dap hte KPDF pawnghpawm hpung ni gasat poi byin ai lam nga ai. Dap mying tup hkrak n chye lu ai Myen hpyen gumshem […]